The Best Mom

Dahil May Isang Ina A Mother’s Day Special

Francis Morilao

30 years ago…

Bilisan mo Sergio, Dito! Dito ka magtago ha, huwag kang lalabas at baka makita ka ng mga hapon, babalikan ko lang ang mga kapatid mo, wika ng Ina ni Sergio.

Panahon ng Hapon at kasalukuyang sinasakop ang kanilang lugar, walang magawa ang kanyang ina kundi itago silang magkakapatid dahil ang kanyang ama ay bihag na rin ng mga Hapon.

Umabot na ng gabi at walang nagbalik na Ina sa pinagtataguan ni Sergio, nanatili siyang nakakubli sa lugar na kanyang pinagtataguan, hindi niya pansin ang pangangalam ng kanyang sikmura sa gutom, takot at pag-aalala ang bumabalot sa kanyang pag-iisip, ilang araw ang nakalipas at natagpuan siyang walang malay ng mga guerilla sa kanyang pinagtataguan.

Sa wakas ay umalis na ang mga hapon at natapos na rin ang kanilang pananakop.

Nang magkamalay si Sergio, agad niyang pinagtanong ang kanyang ina at mga kapatid. Wala ni isa sa mga guerilla ang makapagsabi kung nasaan ang mga ito.

Dahil sa kanyang layuning muling makita ang kanyang Ina at mga kapatid, nagsilbi itong inspirasyon sa kanya upang mag-aral ng mabuti. Salamat sa pamilyang kumupkop sa kanya at nagpa-aral.

Pages:

Tungkol kay Francis Morilao

Started as Makatang Kiko of Mga Kathang Isip ni Kiko and The Psalmist of Unnamed Psalmist, now showcasing Designs, Skills, and Latest Blogpost.
Home About Me! Contact Me! Read More! View my Designs!


Creative Commons LicenseDahil May Isang Ina A Mother’s Day Special is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at www.francismorilao.me. Permissions beyond the scope of this license may be available at the site's Permission Page.