Kailangan Ka Niya Maikling Kwento

Kailangan Ka Niya

Francis Morilao

At mula noon ay hindi na kami nagkitang muli hanggang sa ako ay nagpunta sa abroad upang magpakalayo layo, dito ko nakilala ang tunay na ligaya ng aking puso, dito ko natagpuan ang nagpapasaya sa akin sa tuwing umaawit ako sa Kanya.

Maaaring magbago ang pagtingin ninyo sa akin mga brothers and sisters ngunit, ito ako, buhay na patotoo para magpatunay na malaki ang nagagawa ng pagbabalik-loob sa Diyos, Pastor…

Salamat Kapatid na Christopher, tunay nga mga brothers and sisters, ang buhay ay hindi natatapos sa puro kasawian, hindi natatapos sa pagkakalayo, bagkus, isa lamang itong yugto ng ating buhay upang lalo nating makita ang tunay na hiwaga ng buhay, ang buhay na ibinigay sa atin ng ating Diyos.

At muli sa pagbabalik-loob natin sa Kanya, tayo bilang taong makasalanan ay binihisan ng bagong anyo, binigyan ng pagkakataong mabuhay muli ayon sa Kanyang katuwiran, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay hindi na tayo mahihiyang sabihin ang ating nakaraan sapagkat ito ay lumipas na, ito ay hinubad na natin at naisuot na natin ang bago nating pagkatao.

Nawa’y ang pagpapalang nagmumula sa Diyos ay maibahagi natin, ang Kaalaman at Katuwiran ay magsilbing liwanag para sa mga katulad ni Christopher.

Pagpalain po tayo ng Panginoon.


Kapatid Kailangan Ka Niya, hindi dahil makasalanan ka, hindi dahil mabuti ka, kundi upang maging isang buhay na katotohanang binago ka ng iyong pagbabalik-loob sa Kanya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya.

Mahal ka ng Diyos ng higit sa lahat…
Kathang Isip lamang ngunit makatotohanan dahil…
Mahal kita at ito ay para sa iyo.

Tungkol kay Francis Morilao

Started as Makatang Kiko of Mga Kathang Isip ni Kiko and The Psalmist of Unnamed Psalmist, now showcasing Designs, Skills, and Latest Blogpost.
Home About Me! Contact Me! Read More! View my Designs!


Creative Commons LicenseKailangan Ka Niya is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at www.francismorilao.me. Permissions beyond the scope of this license may be available at the site's Permission Page.

2 Comments

  1. KikomaxXx

    tsk2 pambihirang love affair..

  2. tatess

    Naku naman si Wilma, ayaw magtino.

Comments are closed.